Klimaat

Omstreden klimaatplannen komen maandelijks de deur uit bij de tweede kamer. Zoals vaker gezegd lopen D66 en GroenLinks voorop in een ware 'klimaatmars', het is disproportioneel, ontoelaatbaar en behoorlijk doordringend. Tegenwoordig merken we, en dat kunnen en gaan we niet ontkennen, dat de aarde opwarmt en het klimaat veranderd. Maar de complete Renaissance-gedachte met het verbeterde mensbeeld is vervaagd: wij zorgen er voor dat het klimaat veranderd, het is allemaal onze schuld!

 

Dit is ongekend, al zolang als de aarde bestaat zijn er ijstijden en tijden tussen die ijstijden. Terwijl deze ijstijden voorbij gaan, je raad het al, wordt de aarde warmer. Precies nu zitten we in zo'n tussenperiode. Dus we kunnen er niks aan doen? Niet helemaal waar; er bestaat daadwerkelijk een verband tussen de uitstoot van Co2 en de opwarming van de aarde. Alleen weet men tegenwoordig wel dat het klimaat en de natuur een dusdanig abstracte vorm is van de aarde dat wij mens daar echter weinig druk op kunnen uitoefenen. Als het warmer wordt en de ijskappen smelten; dan is dat zo. Maar aangezien de Europese Unie een reeks aanpassingen heeft ingesteld op Nederland zijn wij de komende jaren rond de 800 miljard euro kwijt aan het vergroenen van onze samenleving en dit is daadwerkelijk een schandalig groot bedrag!

Windmolens en zonnepanelen zullen de toekomst worden van onze voorzieningen. Wij zijn het hier niet mee eens. Olie en gas zijn geen schone vorm van energie, hier zijn wij het wel mee eens. Groningers worden benadeeld door gaswinning en in Drenthe is er nu ook al kans op bevingen, dit is ontoelaatbaar. Maar die 800 miljard euro ook! Wij zien graag dat dit geld wordt geïnvesteerd in een schonere energie die veilig en goedkoop is. Het geld wat we besparen op EU-plannen kunnen we namelijk investeren in onderzoek naar Thorium; een schone, veilige, veelvoorkomende kernenergie waar we veel meer aan hebben dan aan zonnepanelen en windmolens.